Roytawan Coffee Forum

INDY Coffee Shop => ร้านกาแฟอินดี้ “ภาคกลาง” => ข้อความที่เริ่มโดย: เอบ้านนอก ที่ 15 กันยายน 2010 : 21:18:50หัวข้อ: ร้านกาแฟ(ซอย)เทพ
เริ่มหัวข้อโดย: เอบ้านนอก ที่ 15 กันยายน 2010 : 21:18:50
แนะนำร้านกาเฟ ซอยเทพกาญจนา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   อยู่ใกล้โรงงานครับ ผ่านเมื่อไหร่ไม่เคยพลาด อิอิ
(http://image.ohozaa.com/i9/r0011436.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=a1b91fb7c2abdcc668c020cab395b2be) (http://image.ohozaa.com/it/r0011439.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=60aa26ced621e914c82172fd7afee068)