Roytawan Coffee Forum

Coffee Services => ต้องการทำงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: Jakgit Prathum ที่ 30 กรกฎาคม 2018 : 14:47:59หัวข้อ: หางานแถวศาลายา มีเรียนวันแาทิตย์คับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jakgit Prathum ที่ 30 กรกฎาคม 2018 : 14:47:59
ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
(To be completed in own handwriting)
ชื่อ. นาย จักรกฤษณ์  ประทุม  Mr. Jakgit  Prathum ชื่อเล่น. เกตุ          facebook.Gate jakgit ig.@jprathum
ตำแหน่งที่ต้องการ. ครูฝึกบาริสต้า

Personal Information (ประวัติส่วนตัว)
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.   136  ซอย. ปานทิพย์ 2  ถนน. วงศ์สว่าง แขวง. วงศ์สว่าง  เขต. บางซื่อ
จังหวัด. กรุงเทพ  รหัสไปรษณีย์. 10800
มือถือ. 0614061899    e-mall. Gate_rama7@hotmail.com
อาศัยกับครอบครัว

วัน เดือน ปีเกิด. 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532  อายุ. 28 ปี           เชื้อชาติ. ไทย   สัญชาติ. ไทย
ศาสนา. พุทธ 
เลขที่บัตรประชาชน.  1-1002-00512-60-6  บัตรหมดอายุ.  30 ตุลาคม พ.ศ.2567
ส่วนสูง.  172 ซม.  น้ำหนัก.  70 กิโลกรัม
ภาวะทางทหาร.  ได้รับการยกเว้น  สถานะภาพ.  โสด  เพศ.  ชาย

Family Information (ประวัติครอบครัว)
บิดา ชื่อ-สกุล  นายสุชาติ  ประทุม  อายุ.  58 ปี  อาชีพ.  รับชการ
มารดา ชื่อ-สกุล  นางสาวยุพา  อุดร  อายุ.  47  ปี  อาชีพ.  รับเหมา

มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร)  3 คน  ชาย.3คน  หญิง.1คน
ชื่อ นายกรกต  อุดร  อายุ 27 ปี อาชีพ. รับเหมา
ชื่อ นางสาวปิยมาศ  ปทุมยา  อายุ 20ปี อาชิพ –


Education (การศึกษา)
ระดับการศึกษา  มัธยมปีที่สาม  สถาบันการศึกษา.โรงเรียนวิมุตยารามทิพยากร  จบการศึกษา 2545-2548
(ปัจุบันกำลังศึกษา กศน.มัธยมปลาย)


Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลำดับก่อน-หลัง)
สถานที่ทำงาน.1 coffeebean สาขา เซันทรัลรัตนาธิเบรศ ตำแหน่ง.บาริสต้า เบเกอรี่
                             ลักษณะงาน. เบเกอรี่เครื่องดื่ม ค่าจ้าง.9600 บาท สาเหตุที่ออก.ปิดสาขา
                             ระยะเวลาทำงาน. 2549 – 2551
สถานที่ทำงาน.2 kfc เมเจอร์โยธิน ตำแหน่ง .All star ลักษณะงาน. อาหารจานด่วน
                            ค่าจ้าง.10,000 บาท สาเหตุที่ออก.  บวช
                            ระยะเวลาการทำงาน. 2554-2558
สถานที่ทำงาน.3 บางหวาน สาขาเดะแจ๊สวังหิน ตำแหน่ง. บาริสต้า ลักษณะงาน. เบเกอรี่
                            และเครื่องดืม ค่าจ้าง.12,500 บาท  สาเหตุที่ออก. เดินทางค่อนข้างลำบาก
                            ระยะเวลาการทำงาน 2558-2559
สถานที่ทำลาน.4 Brainwake สาขา ม.เกษตร ลักษณะงาน. อาหาร เบเกอรี่ และ เครื่องดื่ม
                            ตำแหน่ง. บาริสต้า ค่าจ้าง. 12,500 บาท  สาเหตุที่ออก –
                            ระยะเวลาการทำงาน 2560 – ปัจุบัน


สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด  . ได้
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล  นาง ยุพิน  อุดร  ความสัมพัน  น้าสาว เบอร์โทรติดต่อ
0637146876
ได้รับข่าวสารจาก. เวปหางาน
เคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?. ไม่เคย
เคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม. ไม่เคย

กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better
สวัสดีคับชื่อจักรกฤษณ์ ประทุม ชื่อเล่นเกตุ คับ  เป็นคนเข้ากับคนง่ายร่าเริง ยิ้มเก่งคับ เวลาว่างจะชอบถ่ายรูป เที่ยวธรรมชาติคับ 


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามา
ทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มี
สิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement.
The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever

จักรกฤษณ์  ประทุม
ลายมือชื่อผู้สมัคร
(Applicants signature)


หัวข้อ: Re: หางานแถวศาลายาคับ
เริ่มหัวข้อโดย: Jakgit Prathum ที่ 13 สิงหาคม 2018 : 13:59:00

ใบสมัครงาน
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
(To be completed in own handwriting)
ชื่อ. นาย จักรกฤษณ์  ประทุม  Mr. Jakgit  Prathum ชื่อเล่น. เกตุ          facebook.Gate jakgit ig.@jprathum
ตำแหน่งที่ต้องการ. ครูฝึกบาริสต้า

Personal Information (ประวัติส่วนตัว)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 68/300 ม.3 อาคาร.7 ชั้น.5 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐุม รหัสไปรษณีย์ 73170

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.   136  ซอย. ปานทิพย์ 2  ถนน. วงศ์สว่าง แขวง. วงศ์สว่าง  เขต. บางซื่อ
จังหวัด. กรุงเทพ  รหัสไปรษณีย์. 10800
มือถือ. 0614061899    e-mall. Gate_rama7@hotmail.com
อาศัยกับครอบครัว

วัน เดือน ปีเกิด. 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532  อายุ. 28 ปี           เชื้อชาติ. ไทย   สัญชาติ. ไทย
ศาสนา. พุทธ 
เลขที่บัตรประชาชน.  1-1002-00512-60-6  บัตรหมดอายุ.  30 ตุลาคม พ.ศ.2567
ส่วนสูง.  172 ซม.  น้ำหนัก.  70 กิโลกรัม
ภาวะทางทหาร.  ได้รับการยกเว้น  สถานะภาพ.  โสด  เพศ.  ชาย

Family Information (ประวัติครอบครัว)
บิดา ชื่อ-สกุล  นายสุชาติ  ประทุม  อายุ.  58 ปี  อาชีพ.  รับชการ
มารดา ชื่อ-สกุล  นางสาวยุพา  อุดร  อายุ.  47  ปี  อาชีพ.  รับเหมา

มีพี่น้อง (รวมผู้สมัคร)  3 คน  ชาย.3คน  หญิง.1คน
ชื่อ นายกรกต  อุดร  อายุ 27 ปี อาชีพ. รับเหมา
ชื่อ นางสาวปิยมาศ  ปทุมยา  อายุ 20ปี อาชิพ –


Education (การศึกษา)
ระดับการศึกษา  มัธยมปีที่สาม  สถาบันการศึกษา.โรงเรียนวิมุตยารามทิพยากร  จบการศึกษา 2545-2548
(ปัจุบันกำลังศึกษา กศน.มัธยมปลาย)


Working Experience In Chronological (รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลำดับก่อน-หลัง)
สถานที่ทำงาน.1 coffeebean สาขา เซันทรัลรัตนาธิเบรศ ตำแหน่ง.บาริสต้า เบเกอรี่
                             ลักษณะงาน. เบเกอรี่เครื่องดื่ม ค่าจ้าง.9600 บาท สาเหตุที่ออก.ปิดสาขา
                             ระยะเวลาทำงาน. 2549 – 2551
สถานที่ทำงาน.2 kfc เมเจอร์โยธิน ตำแหน่ง .All star ลักษณะงาน. อาหารจานด่วน
                            ค่าจ้าง.10,000 บาท สาเหตุที่ออก.  บวช
                            ระยะเวลาการทำงาน. 2554-2558
สถานที่ทำงาน.3 บางหวาน สาขาเดะแจ๊สวังหิน ตำแหน่ง. บาริสต้า ลักษณะงาน. เบเกอรี่
                            และเครื่องดืม ค่าจ้าง.12,500 บาท  สาเหตุที่ออก. เดินทางค่อนข้างลำบาก
                            ระยะเวลาการทำงาน 2558-2559
สถานที่ทำลาน.4 Brainwake สาขา ม.เกษตร ลักษณะงาน. อาหาร เบเกอรี่ และ เครื่องดื่ม
                            ตำแหน่ง. บาริสต้า ค่าจ้าง. 12,500 บาท  สาเหตุที่ออก –
                            ระยะเวลาการทำงาน 2560 – ปัจุบัน


สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด  . ได้
กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล  นาง ยุพิน  อุดร  ความสัมพัน  น้าสาว เบอร์โทรติดต่อ
0637146876
ได้รับข่าวสารจาก. เวปหางาน
เคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?. ไม่เคย
เคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม. ไม่เคย

กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better
สวัสดีคับชื่อจักรกฤษณ์ ประทุม ชื่อเล่นเกตุ คับ  เป็นคนเข้ากับคนง่ายร่าเริง ยิ้มเก่งคับ เวลาว่างจะชอบถ่ายรูป เที่ยวธรรมชาติคับ 


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามา
ทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มี
สิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement.
The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever

จักรกฤษณ์  ประทุม
ลายมือชื่อผู้สมัคร
(Applicants signature)