Roytawan Coffee Forum

INDY Coffee Shop => ร้านกาแฟอินดี้ “กรุงเทพฯ และปริมณฑล” => ข้อความที่เริ่มโดย: hitechz ที่ 09 กรกฎาคม 2015 : 20:47:14หัวข้อ: ลองร้านนี้สิที่เชียงใหม่
เริ่มหัวข้อโดย: hitechz ที่ 09 กรกฎาคม 2015 : 20:47:14
(http://upic.me/i/dm/11174802_1616371408647578_1619364625711993250_n.jpg) (http://upic.me/show/56131671)

หลองข้าวกาแฟ เป็นร้านที่สร้างด้วยไม้จากยุ้งฉางแบบทางเหนือสวย แต่ที่สำคัญกาแฟของเขานี้สิ ละเมียดมากๆ